SHQIPËRI / GJERMANIALBANIA / GERMANY

 

SHQIPËRI – GJERMANI: NJË UDHËTIM FOTOGRAFIK
Një cikël fotografik nga pesë artistë Shqiptarë dhe Gjerman

Hapja: E premte, 8 Tetor 2010, ora 18.00
Hapur në datat: 8 Tetor – 28 Tetor 2010
nga e Hëna në të Premte, ora 10h00 deri në 19h00

Qendra Multifunksionale TEN
Rruga Myslym Shyri tek Ish Kinema Dajti

 

Shqipëria – 20 vjet pas rënies së komunizmit nga këndvështrimi gjerman
Gjermania – 20 vjet pas ribashkimit të Gjermanisë nga këndvështrimi shqiptar

Fotografi gjerman Heinrich Völkel, që nga viti 2005 ka vizituar rregullisht Shqipërinë. Në projektin fotografik “Tirana – Mon Amour“, me fokus tek Portreti dhe Fotoreportazhi, ai përpiqet të dokumentojë përshtypjet e tij mbi Shqipërinë dhe njerëzit gjatë proceseve të shpejta transformuese në vend. Fotografitë e tij janë shumë të thjeshta, me një kompozim formal, që arrijnë të krijojnë një situatë impozante, duke paraqitur në mënyrë realiste shoqërinë shqiptare post-komuniste 20 vjet pas rënies së regjimit komunist.

Katër fotografë dhe artistë shqiptar kanë vizituar Gjermaninë në vitin 2010. Gjatë qëndrimit të tyre në Gjermani ata kanë vizituar vende dhe takuar njerëz të ndryshëm, duke pasur si qëllim zbulimin të vendeve interesante të cilat ringjallin historinë, duke i paraqitur publikut shqiptar Gjermaninë 20 vjet pas ri-bashkimit.

Ekspozita organizohet nga Tirana Art Lab – Qendër për Artin Bashkëkohor në kuadër të aktiviteteve të Tetorit Gjerman, me mbështetjen e Ambasadës Gjermane në Tiranë dhe Fondacionit të Kulturës Evropiane. Në Gusht ekspozita është prezantuar para publikun të qytetit të Pogradecit, në Galerinë e Arteve të Pogradecit.

Artistët pjesëmarrës:
Bevis FUSHA
Arvenol HASA
Ledia KOSTANDINI
Alketa RAMAJ
Heinrich VÖLKEL

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIA – GERMANY: A PHOTOGRAPHIC JOURNEY
Documentary photography by five Albanian and German artists

Opening: Friday, Oct 8, 2010, 6 pm
Opening dates: Oct 8 – Oct 28, 2010
Open: Monday to Friday, 10 am – 7 pm

Multifuntional Centre TEN
Myslym Shyri Street
At the former Dajti Cinema

 

Albania – 20 years after the fall of communisms from a German perspective
Germany – 20 years after the reunification from an Albanian perspective

The German photographer Heinrich Völkel, visits Albania regularly since 2005. In his photography project “Tirana – Mon Amour“ he is mainly focused on Portraits and Fotoreportage Photography, by trying to document the impressions of the country and its people during the incredible fast going transformation processes in Albania.
His pictures are very simple, with a very formal composition, making possible the creation of an imposing situation and realistically showing the post-communist society 20 years after the fall of the regime in Albania.

Four Albanian photographers and artists visited Germany in 2010. During their stay in Germany they visited different places and met with different people aiming at discovering places and revive history – bringing to the Albanian public a view of Germany 20 years after the unification.

This exhibition is organized by Tirana Art Lab – Contemporary Art Centre in the framework of the German October with the support of the German Embassy in Tirana and the European Culture Foundation. In August 2010 the project was presented to the public in Pogradec at the Art Gallery in Pogradec.

Participating artists:
Bevis FUSHA
Arvenol HASA
Ledia KOSTANDINI
Alketa RAMAJ
Heinrich VÖLKEL